Hakkımızda

Ostim Teknoloji, çalışmalarına 2004’te TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı çerçevesinde başlamıştır. 2007’den itibaren faaliyetlerini Anonim Şirket olarak yürütmektedir. Kurum - kuruluş , akademisyen ve işadamlarından oluşan 25 ortaklı bir yapıya sahiptir.

Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi A.Ş, milli üretim ve altyapı projelerine destek veren bir kuruluştur.

Ostim Teknoloji Üniversite - Sanayi İşbirliği platformu çerçevesinde aşağıdaki temel stratejileri izlemektedir

  • Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi
  • Ortak üretim stratejilerinin geliştirilmesi
  • Yüksek katma değerli ürün ar-ge çalışmaları
  • Endüstriyel simbiyoz , enerji verimliliği çalışmaları

Ostim Teknoloji yurt içi katma değer artışını sağlayan teknolojilerin, yenilikçi projelerin desteklenmesi, koordine edilmesi ve endüstriyel ürüne dönüştürülmesi kapsamında OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde bir bilgi birikimi oluşmasını sağlamıştır.

Üniversite - Sanayi İşbirliği
Üniversite - Sanayi işbirliğinin gerçekleştiği ve tamamlanmış 80'den fazla projemiz bulunmaktadır

NEDEN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üretilen bilginin, ekonomik faydaya dönüştürülmesi için, sistemli bir çalışma, araştırma, geliştirme, sektörde uygulamala ve geri bildirmlerle daha iyiye ve verimliye yönelik üretim tekniklerini uygulamaya ihtiyaç vardır.

Bilgi Birikimi

Ar-Ge süreçlerinin geliştirilerek öğrenilmesi ve nitelikli yaklaşımların yaygınlaştırılması, kaynakların kaliteli, verimli ve en etkin şekliyle kullanımı...

Sinerji

Bilgiye dayalı ve ARGE 'ye önem veren sanayi, eğitimli yetenekli insan gücü, inovasyon ve sanayi odaklı üniversite...

Ana Sektörlerimiz

Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi , endüstriye yönelik çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Savunma Sanayi

Savunma sanayimizi geliştirme ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni modernize etme faaliyetlerinde sanayimiz ciddi mesafeler almıştır. Bu dönemde Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi olarak mühendislik ağırlıklı faaliyetler yürütterek teknolojik çözümler iretmeye çalıştık.

Yenilenebilir Enerji

Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi olarak, biyoenerji, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik, dalga enerjisi ve son yıllarda büyük bir ivme kazanan rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımlarının arttırılması yönünde gerek AR-GE gerekse nihai ürün geliştirme projelerine başarıyla tamamladık.

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri

Yönetimde iletişimi sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, hızla gelişmektedir. Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi olarak, bünyemizde bulundurduğumuz Yazılım ekibi ile sektörde ulusal ve uluslararası projeleri tamamladık ve yeni projelerimizle OSTİM Organize Sanayi Bölgesine destek vermeye devam ediyoruz.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi

Ostim olarak, bölgesel ve ulusal kalkınma sürecinde, küresel rekabette yeni faktörleri, yeni oluşumları ve organizasyonları yakından izliyoruz. Çözüm ortaklarımızı, ‘bölgesel stratejik kalkınma’ planlarımıza uygun olarak seçiyor ve projelerimizi bu çerçevede yürütüyoruz

Orhan AYDIN

Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı

Daha Fazla Bilgi İçin

Diğer Hizmetlerimiz

Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi, katma değeri yüksek, ileri teknoloji alanlarında projeler üstlenmeye ve Ostim Organize Sanayi Bölgesine ve paydaşlarına katkıda bulunmaya devam edecektir.

Makine ve Teçhizat İmalatı

Makine sektörü, yarattığı katma değer, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması ile tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektördür.

Ray ve Raylı Sistemler

Raylı sistemler ar-ge, ür-ge çalışmaları yürütülmüş ve yürütülmektedir. Raylı sistemlerle ilgili sektördeki canlılık ve yüksek potansiyel, işlerin sistem entegrasyonu gerektirmesi gibi hususlar dikkate alınarak sektördeki faaliyetlerimizi arttırarak sürdürmeye çalışacağız.

Kauçuk Teknolojileri

Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi olarak amacımız, ara malı tedarik eden firmalarımızın üniversiteler ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katma değeri yüksek, ileri teknolojik ürünler üretmesini sağlamak, bu hedef çerçevesinde üretilen ürünlerin teknolojik rekabet şansımızı artırmasını sağlamaktır.

Medikal Sanayi

Mevcut ürün ve hizmetlere ek olarak küresel pazarlarda yükselen niş alanlarda ; ileri düzey teknoloji, tasarım, yazılım ve hizmet entegrasyonu ile, bütünleşik sağlık teknolojisi çözümleri sunan uluslararası platformlarda güvenirliği kanıtlanmış yerli üretim tıbbi cihazların üretimi ve geliştirilmesi için ortak proje çalışmalarımız devam etmektedir.

İş ve İnşaat Makinaları

Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi olarak amacımız, verimliliği sağlayacak bilgi kaynaklarına en kısa sürede ulaşmak, bu kaynaklara ihtiyaç duyacak nitelikli insan potansiyelinin güç birliğini oluşturmaktır. Bilgilerin üniversite - sanayi işbirliği çerçevesinde teknik alt kadrolara ulaştırılmasıyla da en yaygın şekilde paylaşımını sağlamaktır.

Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Ostim Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Merkezi, şehirler ve binalar konusundaki araştırmacılar, yenilikçiler, karar vericiler, uygulayıcılar, geliştiriciler, düzenleyiciler, yatırımcılar, uzmanları teknolojik ve yenilkçi projelerde bir araya getirerek uygulama platformları geliştirmeyi amaçlamaktadır.